Sunday, February 22, 2009

2010


Magtatayo ng isang project na matatapos sa 2010 (parang sinalita ito ni Bro. Eli noong mga 1990). At sabi niya, di na siya sasali kasi ika niya eh, "hindi naman ako naniniwalang aabot pa TAYO ng ganoong KATAGAL NA MATAGAL NA MATAGAL EH."

Sa pagpapatayo ng "building", pwede na yong one or two or three years, ba't KAILANGANG TWENTY YEARS, eh, may TAONG napakayaman eh hindi na niya maaabotan pa ang pagtakatapos ng 20 YEAR Project niya. Kagaya ni Heath Ledger, nanalo nga kaya lang POSTHUMOUS na lang, di na niya naabotan ang napanalunan niya sa OSCAR AWARDS.

WILL THE WORLD END IN 2010?

Wednesday, February 11, 2009

Mark 14:51-52Spliced 1: Alagad? Hindi lang alagad, evangelista siya Talagang may deperensiya si Marcos ng sandaling iyon. Hindi idinitalye ni Bro. Eli ang sagot.
Spliced 2: Detalyado ang pagtalakay.

Ang tuko? Ano sabi? TUMAKAS? SINO? hindi kasi alam, so hindi confirm sino ang tumakas!!! BUBO siguro ang tagapagturo ni

The Sage Part 5

contradiction no. 104 daw.
Spliced 1: Magbigay ayon sa pasya ng puso. (II 9:7) Kung magkano gusto niya.
Spliced 2: Abuluyan para sa pagpapatayo ng edipisyo, pasya ng pangangailangan yon hindi ng puso.

So ano kontradiksyon? Kailangan naman talaga ang "bahay" na literal, pero hindi pinipilit ni Kristo at ng mga Apostol ang mga kristiyano na magtayo nito at kusang nagbibigay ang mga kristiyano kung saka-sakaling magpapatayo man sila ng "lokal" na sarili. Pero karamihan ay nangungupahan lang. Pasya ng puso kung magbigay sila para magpatayo ng "bahay."

Biblia Ang Sasagot! Itanong Mo Kay Soriano.

1. Maaari bang pumasok sa simbahang Katolico ang isang kaanib ninyo upang makiisa? (1 minute 53 secs.)


2. Ako po ay Seaman, papaano po ako makakasamba kung maanib ako? (33 seconds)3. Ano po ang ibig sabihin ng SEGAP at alin sa lima ang inyong kinatatayuan? (58 secs)4. Ilan lahat ang anak ni Haring Solomon? (8 mins. 53 secs.)5. What is your honest opinion about the different sex perversion? (8 MINS 55 SECS)6. Saan at kanino dapat magpahayag ng kasalanan?

7. Meron bang mababasa sa biblia na nagsasabing tapos na po ang ikapu?

Monday, February 9, 2009

The Sage Part 4

Contradiction No. 119 daw.Sliced # 1. Bawal ang mag-asawa (I Timothy 4:3)
Sliced # 2. Payo ng Mangangaral ng Dios. Hindi ipinagbabawal ang pag-aasawa sa "Iglesia ng Dios." Aral ng demonyo rin ang pagbabawal ng pag-aasawa sa hindi kapareho ng pananampalataya. (ay anikaniyang lakad ang tao sabi ni San Pablo, ang isa'y sa pagiging may asawa at ang isa'y sa pagiging nag-iisa sa buhay gaya ni Bro. Eli Soriano, at ni San Pablo.

Sunday, February 8, 2009

The Sage Part 3

Eli Soriano Vs ELI SORIANO - Contradiction No. 103 daw.Spliced 1: Hindi kasama dyan ang pagboto (ang pakikialam sa politika.) Ang gawaing ito na pakikialam ay pangsanlibutan na eh.

Spliced 2: Different issues in faith, kasama ang politika.

Ang tanga-tanga mo pag magpapadala ka nila! Hindi nakikialam sa pagboto sa iba ang mga kristiyano bagama't hindi sila sumusuway sa mga pinuno ng bansang kinabibilangan nila. Pero pag ang isang kristiyanong kagaya ni Bro. Eli ay tatalakay ng "issues" of faith, eh kasama na doon ang "political" issues kasi na-iimpluwensiyahan ang mga pinuno ng bansa sa iba't ibang "religious" adviser daw. Kagay dito sa Pilipinas.

The Sage Part 2

Eli Soriano Vs ELI SORIANO - Contradiction No. 101 daw.Spliced 1:
Asker: Ilan ho ba talaga ang DIOS.
Soriano: Hindi mo dapat bilangin ang "DIOS".Ang "DIOS" ay walang hanggan. Papaano mo bibilangin ang "DIOS."

Spliced 2: Soriano: Marami ang dios. Tunay lahat iyon.

http://dict.die.net provides us the following:

God \God\ (g[o^]d), n. [AS. god; akin to OS. & D. god, OHG. got,
G. gott, Icel. gu[eth], go[eth], Sw. & Dan. gud, Goth. gup,
prob. orig. a p. p. from a root appearing in Skr. h[=u], p.
p. h[=u]ta, to call upon, invoke, implore. [root]30

www.eliyah.com/lexicon.html provides us the following:

430 'elohiym el-o-heem' plural of 433; gods in the ordinary sense; but specifically used (in the plural thus, especially with the article) of the supreme God; occasionally applied by way of deference to magistrates; and sometimes as a superlative:--angels, X exceeding, God (gods)(-dess, -ly), X (very) great, judges, X mighty.